Közhasznúsági jelentés 2016.

Melléklet a JAM Táncműhely Kulturális Egyesület 2016. évi Egyszerűsített Éves
Beszámolójához

Az egyesület székhelye: 1132 Budapest, Csanády u. 7. Az egyesület adószáma: 18129346-1-
41
Az egyesület nyilvántartási száma: 12736


Az Egyesület 2016. évi tevékenységei:


Egyesületünk fontos célkitűzése a különböző, a táncból kiinduló rendezvények szervezése és
lebonyolítása, mind a tánc népszer
űsítésének, mint mozgásformának, mind a szociálisközösségi mivoltának előtérbe helyezése érdekében.
 

- Táncoktatási tevékenység. Tánciskolánk összesen mintegy 15 műfajban, több szinten
(kezd
ő, középhaladó, haladó) kínál tánctanulási lehetőséget a tánc iránt érdeklődőknek nem
csak hét közben, hanem hétvégenként is. Az órákat szakmailag magas szinten, tánctanárok
vezetésével tartjuk. A tánc, programszervez
ői tevékenységünk és tanáraink személyiségének
köszönhet
ően nagymértékben járulunk hozzá „diákjaink” közösséggé formálódásához.
 

- Tánc népszerűsítése székhelyünkön - Táncnépszerűsítő tevékenységünk kapcsán ingyenes
nyílt napokat tartottunk székhelyünkön. Több mint 10 féle táncba kóstolhattak bele az
érdekl
ődők az év során, alkalmanként egy-egy órán 20-40-en jelentek meg. Részt vettünk a
Nagy Táncválasztó rendezvényen, melynek keretében szintén ingyen próbálhatták ki a Lurdy
házba érkez
ők a táncokat.


- Swing klub - 2008 szeptemberében indítottuk el a Swing klub elnevezésű táncklubot, mely
lehet
őséget biztosít a hozzánk járó, és a más tánciskolákban tanuló táncosoknak arra, hogy
gyakorolják az órán elsajátítottakat és baráti társaságban, kellemes légkörben
kapcsolódhassanak ki, zenei ízlésüknek megfelel
ő szórakozás keretében. Ezt a népszerű
eseményt a 2016-ban is megrendeztük minden hónap utolsó vasárnapján. A rendezvényen átlag
20-30 f
ő vesz részt egy-egy alkalommal.


- Bugi klub - 2013-ban bővítettük táncklubjaink listáját. Szintén havi rendszerességgel a Bugi
klub lehet
őséget biztosít a hozzánk járó és a máshol boogie woogiet tanulóknak arra, hogy
gyakorolják az órán elsajátítottakat és baráti társaságban, kellemes légkörben kikapcsolódjanak
zenei ízlésüknek megfelel
ő szórakozás keretében. A rendezvényen 20-30 fő vesz részt egy-egy
alkalommal.


Budapest, 2017. május 30.