Közhasznúsági jelentés 2019.

Melléklet a JAM Közhasznú Kulturális Tánc Sport és Szabadidő Egyesület 2019. évi
Egyszerűsített Éves Beszámolójához

Az egyesület székhelye: 1084 Budapest, Bacsó Béla u. 10-12. Az egyesület adószáma:
18129346-1-42

Az egyesület nyilvántartási száma: 01-02-0012736


Az Egyesület 2019. évi tevékenységei:


Egyesületünk fontos célkitűzése a különböző, a táncból kiinduló rendezvények szervezése és
lebonyolítása, mind a tánc népszerűsítésének, mint mozgásformának, mind a szociálisközösségi mivoltának előtérbe helyezése érdekében.

 

- Táncoktatási tevékenység. Tánciskolánk összesen mintegy 6 műfajban, több szinten (kezdő,
középhaladó, haladó) kínál tánctanulási lehetőséget a tánc iránt érdeklődőknek nem csak hét
közben, hanem hétvégenként is. Az órákat szakmailag magas szinten, tánctanárok vezetésével
tartjuk. A tánc, programszervezői tevékenységünk és tanáraink személyiségének köszönhetően
nagymértékben járulunk hozzá „diákjaink” közösséggé formálódásához.

 

- Tánc népszerűsítése - Táncnépszerűsítő tevékenységünk kapcsán táncnapokat tartottunk.
Több mint 20 féle táncba kóstolhattak bele az érdeklődők az év során 2 alkalommal,
alkalmanként egy-egy órán 30-70-en jelentek meg.
- Az év folyamán rendszeresen tartottunk táncklubot, mely lehetőséget biztosít a hozzánk járó,
és a más tánciskolákban tanuló táncosoknak arra, hogy gyakorolják az órán elsajátítottakat és
baráti társaságban, kellemes légkörben kapcsolódhassanak ki, zenei ízlésüknek megfelelő
szórakozás keretében. Ezt a népszerű eseményt a 2019-ban is megrendeztük minden 3.
hónapban. A rendezvényen átlag 40-60 fő vesz részt egy-egy alkalommal. Több alkalommal
szerveztünk tánctábort is az érdeklődőknek


Budapest, 2020. 09. 28