Közhasznúsági jelentés 2011.

Melléklet a 2011. évi Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolóhoz

JAM Táncműhely Közhasznú Kulturális Egyesület
Az Alapítvány székhelye: 1132 Budapest, Csanády u. 7.
Az Alapítvány adószáma: 18129346-1-41
Az Egyesület megalakuláskor közhasznúsági minősítést kapott. Bírósági végzés száma:
60724/2007.

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
Az Egyesület céljai:
Az egyesület célja, hogy táncoktatási tevékenységével, klubprogramok létrehozásával
lehetőséget biztosítson a tánc iránt érdeklődő egyéneknek, csoportoknak, hogy az egyesület
által létrehozott közösségi térben elégítsék ki a tánc iránti igényüket, fejlesszék
képességeiket és éljék meg társas viszonyaiknak egy aktív szegmensét a csecsemőkortól az
időskorig. Az Egyesület tervezi különböző, a táncból kiinduló rendezvények, táncelőadások
szervezését és lebonyolítását, mind a tánc népszerűsítésének mint a mozgásformának, mind
a szociális-közösségi mivoltának előtérbe helyezése érdekében. Ezen felül a kultúra tágan
értelmezett körében is szerepet vállal a programok szervezése terén, társterületek
bevonásával (pl.: filmklub, fotókiállítás, stb…)

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában
megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális és művészeti tevékenység,
- sporttevékenység.

Az Egyesület 2011. évi tevékenységei:
Egyesületünk fontos célkitűzése a különböző, a táncból kiinduló rendezvények szervezése
és lebonyolítása, mind a tánc népszerűsítésének, mint mozgásformának, mind a szociálisközösségi
mivoltának előtérbe helyezése érdekében. Ezen felül a kultúra tágan értelmezett
körében is szerepet vállal a programok szervezése terén, társterületek bevonásával (pl.:
filmklub, fotókiállítás, stb…)

- Táncoktatási tevékenység. Tánciskolánk összesen több mint 20 műfajban, több szinten
(kezdő, középhaladó, haladó) kínál tánctanulási lehetőséget a tánc iránt érdeklődőknek nem
csak hét közben, hanem hétvégenként is. Az órákat szakmailag magas szinten,
művésztanárok vezetésével tartjuk. A tánc, programszervezői tevékenységünk és tanáraink
személyiségének köszönhetően nagymértékben járulunk hozzá „diákjaink” közösséggé
formálódásának.

- Nyári tánctábor – A 2011-es évben negyedszer rendeztünk nyári tánctábort, több mint 50
fő részvételével Patcán, Somogy megyében. A tábor napi 6 táncórát foglalt magában, és
minden este megteremtettük a szórakozás lehetőséget a táborozók részére. Tartottunk
vetélkedőket, beszélgetéseket, tanyavilággal kapcsolatos hagyományőrző programokon
vettünk részt, közös főzést, koncertet, borkóstolást, táncmulatságot szerveztünk. A
programok lebonyolítását az Egyesület alkalmazottai, és önkéntes- és tiszteletbeli tagjainak
részvételével végeztük.

- Ingyenes Nyílt Nap Táncnépszerűsítő tevékenységünk kapcsán, a támogatási időszak
alatt is megrendeztük az ingyenes nyílt napokat székhelyünkön az őszi szezon kezdeteként.
A két nap alatt több mint 20 féle táncba kóstolhattak bele az érdeklődők, akik több mint 200-
an jelentek meg a rendezvényen.

- Részt vettünk a Tánciskolák Éjszakája 2011. programban, melynek keretében ingyen
próbálhatták ki a hozzánk érkezők a táncórákat, este filmklubbal és swing bulival vártuk őket.
A rendezvényről videofilm készült, melyet promóciós célokra használunk.

- Swing Klub – 2008 szeptemberében indítottuk el a Swing Klub elnevezésű táncklubot,
mely lehetőséget biztosít a hozzánk járó, és a más tánciskolákban tanuló táncosoknak arra,
hogy gyakorolják az órán elsajátítottakat és baráti társaságban, kellemes légkörben
kapcsolódhassanak ki, zenei ízlésüknek megfelelő szórakozás keretében. Ezt a népszerű
eseményt a 2011-es évben is megrendeztük minden hónap utolsó vasárnapján. A
rendezvényen átlag 40-50 fő vesz részt egy-egy alkalommal.

- Filmklub - 2008 októberében tartottuk az első JAM Filmklubot, melyet havi egy alkalommal
rendezünk meg, és azóta hagyománnyá vált. Igyekszünk olyan filmeket bemutatni, melyek
témájukban vagy hangulatukban kiteljesítik a táncos életérzést. Ezen kívül újabb közösségi
színteret adunk a hozzánk járó táncosoknak társas kapcsolataik megéléséhez. Egy-egy
alkalommal 15-30 fő jelenik meg a vetítéseken.

- Kézműves foglalkozások – Az évben több alkalommal, főleg ünnepekhez kapcsolódóan
tartottunk ajándékkészítő szakköröket, műhelynapokat, amelyen felnőttek és gyerekek
egyaránt kipróbálhatták kreativitásukat és új technikák megtanulásával gazdagíthatták
képességeiket.

- 2011 tavaszán második alkalommal szerveztük meg a Zene körútja című
rendezvényünket. Május 29-én, vasárnap délután 17 órától 19 óráig átváltoztattuk a szürke
Teréz és Szent István körutat! Fergeteges utcazenélést és utcatáncolást, azaz egy hatalmas
KARNEVÁLT rendeztünk! Utcazenészekkel és tánccal töltöttük meg két órára a körutat,
melyen a gospell kórustól kezdve, a salsa bulin át, a kelta népzene, az afro, a brazil
karneváli szamba és a swing buli is helyet kapott. Mind a szervezők, mind a fellépők
önkéntesen, díjazás nélkül vettek részt a megvalósításban, mely összesen mindegy 150 főt
jelent.

- 2011 májusában I Swing Budapest néven flashmob akciót szerveztünk Budapest
belvárosában. A táncosok táncórákon és oktatóvideón keresztül sajátítottak el egy
charleston koreográfiát, melyet a város 15 pontján /I. sz. Vásárcsarnok, Gödör Klub,
Erzsébet tér, Bazilika,… / két napon keresztül meglepetésszerűen adtunk elő. A
rendezvényen több mint 100 fő vett részt, a hétvégéről videó készült, mellyel a swing táncot,
s azon belül is iskolánkat reklámozzuk.

- Karácsonyi ajándékgyűjtési akció az SOS Gyermekfalu Alapítvány javára. Második
alkalommal fogtak össze a tánciskolába járó vendégeink és ajánlottak fel játékokat,
édességeket, ruhákat, melyeket eljuttattunk az Alapítványhoz a karácsonyi ünnepek előtt.

- 2011 szeptemberében részt vettünk a 13. kerületi Lipócia szervezésében megrendezésre
kerülő Pozsonyi Pikniken. Kitelepültünk a Katona József és Pozsonyi út sarkára, s egy
egész napos karnevált rendeztünk a helyi lakosoknak táncbemutatóval, tombolával,
tánctanítással.

Az Egyesület gazdálkodása:
Az Egyesület a Központi Költségvetéstől 2011.-ben 1 408 eFt támogatást kapott, melyet
pályázati úton nyert. Ebből 208 eFt működésre kapott támogatás, melyet az NKA folyósított,
és 1 200 eFt tartós munkanélküli foglalkoztatására kapott támogatás.
Továbbá az SZJA 1%-ből történő felajánlások összege 97 eFt volt.
Az alapító tagoknak tiszteletdíj nem került kifizetésre, személyi jellegű kifizetés 3 086 eFt
történt, mely teljes egészében bérköltséget takar.
Az egyesület bevétele az alapító tagok tagdíjbefizetéséből, magánszemélyek és társaságok
adományaiból, pályázati úton nyert támogatásokból tevődik össze, összesen 7 637 eFt
értékben.
Az egyesület 2011. évre a bérköltségen felül 4 294 eFt költséget számolt el, melyek bérleti
díjat, közüzemi díjakat, Internet költséget, jogdíjakat, nyomtatvány és irodaszer költségeket
tartalmaznak.
Az Egyesület 2011.-ben nem hajtott végre beruházást.
Az Egyesület 2011. évben nem nyújtott támogatást.

Budapest, 2012. május 31.